de Sagher Filip - Steenokkerzeel - 1 Notaris vastgoed - 2 Notaris schenking - 3 Notaris aangifte nalatenschap

 

15/11/2018 10h30 D-day: deal * transactie * transaction: authentieke/authentic (1)

onvolledig, volgens vastgoed / incomplet, selon l'immobilier / incomplete, according to real estate : Schoukens BVBA