HENNES Alida

'n zus ?

 'n zus ?

AAN DE DEUR GEZET?

Mijnheer / Mevrouw de voorzitter,

Meester,

Donderdag 7/9/2017 10h20 in de ouderlijke woonst Hennes-Vandereet te 1910 (Berg)Kampenhout gelegen in de Grootveldstraat nr 114. 

Ik belde omstreeks 10h20 de politie voor een aanval door mijn broer Jos HENNES (en zijn vrouw Linda Sempels).

De "bezoekers" zijn er aan de deur gezet door de politie. (KASTZE)

 

Dit moet uit feiten en omstandigheden blijken mbt Jos HENNES:
Verstoring van de huisvrede. 
Poging tot het binnendringen in een besloten lokaal van Alfons HENNES;
Verwijderen en ontvreemden van op de deur aangebrachte richtlijnen die tot doel hadden te verwijzen naar een toegangscontrolesysteem ter  beschermen tegen ongepaste of ongewenste gebruikerstoegang van dat besloten lokaal.
Afsluiten van de algemene elektriciteit.

 

Dit moet uit feiten en omstandigheden blijken mbt Linda SEMPELS:
Verstoring van de huisvrede.
Het letterlijk voorspringen en vasthouden om tegen te houden van Alfons HENNES die zijn goed wil  gaan vrijwaren tegen de wilde agressiviteit van  Jos HENNES.

van: alida.hennes  

aan: alFons Hennes datum: 22 september 2017 om 15:34

Fons, ... één ding moet mij toch van het hart, Ik heb U uw hele leven lang, geen strobreed in de weg gelegd, ... 

 

dat ... , staat hoe langer hoe meer nog te bezien is nog lang niet zeker ... immers : Afwezig of Aanwezig ... is de vraag 

In werkelijkheid : (volgens Rudy)

Alida ... was er aanwezig bij/met Jos HENNES

Maandag 28 of Dinsdag 29/8/2017 rond 17h00 in de publieke cafetaria gelegen in het PZ - psychiatrisch centrum, Stationsstraat 22c 2570 Duffel.

 

Tegen mij:

Beïnvloeding van Rudy

historische beschuldiging:onze Fons heeft geld gepikt van onze vake"

En Rudy is daar gedwongen een document te ondertekenen.

En Rudy is daar gedwongen tot geheimhouding tegen Fons. 

Toch?

 

 

In werkelijkheid : (volgens Rudy)

Tegen mij: om mij te onterven

 

rond 22 /9/17  ... Alida ... was er bij - twee keer - bij de geheime bijeenkomsten bij een Notaris in Kampenhout, met Hilde, vader, Jos, Linda en Rudy.

Toch?

 

Die geheime planning van die bijeenkomsten was er zeker al op 11/9/17 (volgens vader : ik moet naar de notaris gaan, EN, ik moet naar de vrederechter gaan, maar onze Jos moet gaan werken)

Toch?