Inboedel garagebox

 

elektrische fiets

   bewind

359

.

499

80

 

30

.

20

300

3500

.

325

.

75

.

150

20

.

1999

Totaal : Euro 7357,00


Historie

Algemeen Eérste Aangifte in deze

dd 02/01/2018 door Alfons HENNES :

- van het televisietoestel tot/met de bezinekruik

later dd ../../.... bijvoegsel door m.b. volgens c.p. :

- de elektrische fiets

 

Merkwaardig (1) dat de brandverzekering van de inboedel

reeds in het vorige jaar is stopgezet. Door c.p.

Merkwaardig (2) dat m.b. nu pas plots ook aangifte doet.

Merkwaardig (3) dat er géén spoor is van m.p. als v.p. .

 

 


Opslag / Verzekerde bewaring

C. P. .beaan:JH,A,fons.hennes@gmail.com>,fh
datum: 6 mrt. 2018 11:45 onderwerp:OOC18674 - ..../ BEWIND - GOEDEREN

De kandidaten voor de verkoop van de inboedel in de garagebox, heb ik intussen laten weten dat ik niet meer kan verkopen.

Ook de makelaar van de onroerende goederen heb ik ingelicht.

De erfgerechtigden zullen, mits het voorleggen van een attest van erfopvolging, verder samen kunnen optreden.

 

Eliba : de inboedel er achter slot laten - of in verzekerde bewaring brengen bij verhuisfirma tegen betaling en akkoord door alle gerechtigden.


Algemeen Tweede Aangifte in deze

dd 02/07/2018 door Alfons HENNES , z.z. , z.b , f.l. .

@belnot.be


Toezicht / Goed huisvader in deze

dd 27/10/2018 14h11 m.n. en I. de brn

dd 27/10/2018 14h44 door Alfons HENNES


Een verklaring is uitgebleven in deze

dd 26/11/2018 09h00 (een maand na de feiten) bleef vgd s afwezig op de afspraak.

en

dd 07/01/2019 (ruim 2 maanden na de feiten) was er nog géén verklaring van t.d.k. .

26/11/2018 op de afspraak (alleen)

Kan ik naar de Politie gaan? Ja

Wil ik naar de Politie gaan? Doet niet terzake

Moet ik naar de Politie gaan? Gezien de feiten zie ik mij verplicht